श्रीभगवानुवाच-युक्तयः सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा ।

मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किंनु दुर्घटम् ॥४॥

ज्याचेनि मतें जैसें ज्ञान । तो तैसें करी तत्त्वव्याख्यान ।

या हेतू बोलती ब्राह्मण । तें सत्य जाण उद्धवा ॥५६॥

जरी अवघीं मतें प्रमाण । तरी कां करावें मतखंडण ।

उद्धवा तूं ऐसें न म्हण । ते मी निजखूण सांगेन ॥५७॥

अघटघटित माझी माया । जे हरिहरां न ये आया ।

जे नाथिलें वाढवूनियां । लोकत्रया भुलवीत ॥५८॥

ते माया धरोनियां हातें । ऋषीश्वर निजमतें ।

जो जो जें जें बोलेल जेथें । तें तें तेथें घडे सत्य ॥५९॥

केवळ दोराचा सर्पाकार । हा श्वेत कृष्ण कीं रक्तांबर ।

ज्यासी जैसा भ्रमाकार । त्यासी साचार तो तैसा ॥६०॥

तेवीं आत्मतत्त्व एकचि जाण । अविकारी निजनिर्गुण ।

तेथ नाना तत्त्वांचें व्याख्यान । बोलती ब्राह्मण मायायोगें ॥६१॥

त्या मायेच्या मायिका व्युत्पत्ती । नाना वाग्वाद स्वमतीं ।

त्याच वादाची वादस्थिती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥६२॥

ऐसें बोलोनि श्रीकृष्णनाथ । उद्धवाप्रति साङग निरुपित ।

तत्त्वविचारणा यथार्थ । स्वयें सांगत आपण ॥६३॥;

हें पांचवे श्र्लोकींचें निरुपण । श्रीकृष्णउद्धवविवरण ।

सांगितलें तत्त्वव्याख्यान । उद्धवा जाण यथार्थ ॥६४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी