यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं धिया ।

स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्तत्स्वरूपताम् ॥२२॥

काया वाचा आणि मन । पुरुषें एकाग्र करून ।

जे जे वस्तूचें करी ध्यान । तद्‌रूप जाण तो तो होय ॥३६॥

स्नेहें द्वेषें अथवा भयें । दृढ ध्यान जेणें होये ।

तेणेंचि तद्‌रूपता लाहे । उभवूनि बाहे सांगतू ॥३७॥

देह गेलिया तद्‌रूपता । होईल हें वचन वृथा ।

येणेंचि देहें येथ असतां । तद्‌रूपता पाविजे ॥३८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel