यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपम् ।

गुरवे विन्यसद्देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्‌व्रतः ॥३१॥

जरी ब्रह्मचारी व्रतस्थ । येणेंचि आश्रमें निश्चित ।

सत्यलोक वैकुंठपर्थंत । वांछी वेदोक्त मत्प्राप्ती ॥२७॥

तेणें यावज्जन्म आपण । दृढ करावें गुरुभजन ।

निजदेहाचेंही जाण । करी समर्पण गुरुचरणीं ॥२८॥

सद्‍गुरुभजनाची परवडी । नित्य नूतन आवडी ।

निजात्मभावें चोखडी । लागली गोडी गुरुचरणीं ॥२९॥

पूर्वील व्रतें धरी । तेंचि व्रत दृढ करी ।

होय नैष्ठिक ब्रह्मचारी । गुरुभजनावरी निर्धारु ॥३३०॥

न मनी सन्मानाचें कोड । न म्हणे विषय गोड ।

न धरी संसाराची चाड । व्रतीं दृढ व्रतस्थ ॥३१॥

ऐसा थोर व्रतें व्रतधर । तैसाचि गुरुभजनीं सादर ।

करी सद्‍गुरूशीं विचार । वेदांतसार स्वाध्यायें ॥३२॥

`स्व' म्हणिजे आत्मा जाण । ते ठायीं नित्य अनुसंधान ।

तो `स्वाध्याय' म्हणती सज्ञान । ज्ञानविचक्षण निजद्रष्टे ॥३३॥

ऐशिया साधकासी जाण । सर्वत्र ब्रह्मभावन ।

हेंचि स्वमुखें मधुसूदन । स्वयें आपण सांगता ॥३४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी