अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे ।

लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रुपे प्रलीयते ॥२३॥

तेव्हां प्रळयमेघांचा मेळा । शुंडादंडधारा प्रबळा ।

शत वरुषें वर्षतां जळा । सप्तसमुद्रमेळा एकत्र जाहला ॥२९॥

तेणें जळ कोंडलें सुबद्ध । ते जळीं पृथ्वीचा विरे गंध ।

तेव्हां जळचि एकवद । प्रळयीं प्रसिद्ध उधवलें पैं ॥५३०॥

सांवर्तक मेघांचें लक्षण । सिंधु एकत्र करिती पूर्ण ।

पृथ्वी विरवूनियां जाण । ते जळीं आपण विरोनि जाती ॥३१॥

ते काळीं अतिदुर्धर । सांवर्ताग्नि खवळे थोर ।

तो जळ शोषी सर्वत्र । उरे रसमात्र अवशेष ॥३२॥

रसमात्र जळ उरे तेंही । लीन होय तेजाचे ठायीं ।

तेव्हां तेजचि दिशा दाही । कोंदोनि पाहीं वोसंडे ॥३३॥

सांवर्ताग्नीची मातू । जळ शोषूनि राहे निवांतू ।

जाळिती शक्ति स्वयें जाळितू । या नांव निश्चितू सांवर्तकाग्नी ॥३४॥

तेणेंचि काळें झंझामारुत । उठी तेजातें शोषित ।

तें तेज शोषितां समस्त । उरे तेथ रुप मात्र ॥३५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel