अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे ।

लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रुपे प्रलीयते ॥२३॥

तेव्हां प्रळयमेघांचा मेळा । शुंडादंडधारा प्रबळा ।

शत वरुषें वर्षतां जळा । सप्तसमुद्रमेळा एकत्र जाहला ॥२९॥

तेणें जळ कोंडलें सुबद्ध । ते जळीं पृथ्वीचा विरे गंध ।

तेव्हां जळचि एकवद । प्रळयीं प्रसिद्ध उधवलें पैं ॥५३०॥

सांवर्तक मेघांचें लक्षण । सिंधु एकत्र करिती पूर्ण ।

पृथ्वी विरवूनियां जाण । ते जळीं आपण विरोनि जाती ॥३१॥

ते काळीं अतिदुर्धर । सांवर्ताग्नि खवळे थोर ।

तो जळ शोषी सर्वत्र । उरे रसमात्र अवशेष ॥३२॥

रसमात्र जळ उरे तेंही । लीन होय तेजाचे ठायीं ।

तेव्हां तेजचि दिशा दाही । कोंदोनि पाहीं वोसंडे ॥३३॥

सांवर्ताग्नीची मातू । जळ शोषूनि राहे निवांतू ।

जाळिती शक्ति स्वयें जाळितू । या नांव निश्चितू सांवर्तकाग्नी ॥३४॥

तेणेंचि काळें झंझामारुत । उठी तेजातें शोषित ।

तें तेज शोषितां समस्त । उरे तेथ रुप मात्र ॥३५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी