अर्चादिषु यदा यत्र, श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत‌ ।

सर्वभूतेष्वात्मनि च, सर्वात्माऽहमवस्थितः ॥४८॥

उद्धवा जे मूर्ति ज्या पढियंता । तेचि त्यासी पूज्य मूर्ती ।

तुवांही अणुमात्र चित्तीं । संदेह ये अर्थी न धरावा ॥६४॥

विष्णु विरिंचि सविता जाण । शिव शक्ति कां गजवदन ।

या मूर्तीमाजीं मी आपण । सर्वीं समान सर्वात्मा ॥६५॥

सर्व प्रतिमांचें पूजन । करितां मज पूजा समान ।

भक्तांची जेथ प्रीति गहन । तिये अधीन मी परमात्मा ॥६६॥

जेवीं बाळकाचेनि मेळें । माता तदनुकूल खेळे ।

तेवीं भक्तप्रेमाचिये लीळें । म्यां चित्कल्लोळें क्रीडिजे ॥६७॥

या सर्व भूतांच्या ठायीं । आणि अवतारादि लीलादेहीं ।

मी सर्वांसी समान पाहीं । ये अर्थी नाहीं संदेहो ॥६८॥

उद्धवा मी नाहीं ऐसें । कोणीही ठिकाण रितें नसे ।

परी प्राण्यांचें भाग्य कैसें । त्या मज विश्वासें न भजती ॥६९॥

जो जेथ मज भजों बैसे । त्या मी तेथ तैसाचि असें ।

हें उपासनाकांडविशेषें । गुप्त अनायासें प्रकाशिलें ॥३७०॥

उपासनाकांडींचा निर्वाहो । मी सर्वांभूतीं देवाधिदेवो ।

हा ज्यासी न कळे मुख्य भावो । त्यासी मूर्तिनिर्वाहो द्योतिला ॥७१॥

हो कां माझी प्रतिमामूर्ती । तेही मी चिदात्मा निश्चितीं ।

तेथ करितां भावें भक्ती । भक्त उद्धरती उद्धवा ॥७२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी