षडित्यत्रापि भूतानि, पञ्च षष्ठः परः पुमान् ।

तैर्युक्ताआत्मसम्भूतैः, सष्टेववं समुपाविशत् ॥२०॥

चत्वार्येवेति तत्रापि, तेज आपोऽन्नमात्मनः ।

जातानि तैरिदं जातं, जन्मावयविनः खलु ॥२१॥

पाहें पां पंच महाभूतें । पुरुषें सृजिलिया येथें ।

स्वयें प्रवेशला तेथें । यालागीं त्यातें ’षट्‌’ म्हणती ॥९८॥

ज्यांचेनि मतें तत्त्वें चारी । तयांची ऐक नवलपरी ।

जो देखे प्रत्यक्षाकारीं । तोचि धरी तत्त्वार्थ ॥९९॥

प्रत्यक्ष देखिजेती नयनीं । अग्नि आप आणि अवनी ।

तींचि सत्यत्वें मानी । मतज्ञानी मतवादी ॥२००॥

या स्थूळातें चेतविता । तो आत्मा घेतला चौथा ।

या तिहींवीण साकारता । न घडे सर्वथा सृष्टीसी ॥१॥

नाम रुप क्रिया कारण । सृष्टीसी मुख्यत्वें यांचेनि जाण ।

यालागीं भूतें तीनचि प्रमाण । बोलतें लक्षण तें ऐसें ॥२॥

एवं भूतें तीन, आत्मा चौथा । हे चौं तत्त्वांची व्यवस्था ।;

आतां सतरा तत्त्वांची कथा । ऐक तत्त्वतां सांगेन ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी