सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता ।

स वै मे दर्शितं सद्‌भिः अञ्जसा विन्दते पदम् ॥२५॥

मुख्यत्वें संतांची सेवा । हेंचि साधन आवडे देवा ।

संतवचने निजभावा । देतुसे तेव्हां निजभक्ती ॥८४॥

ज्यासी आवडे संतसंगाचा मेळू । जो साधुवचनीं अतिभुकाळू ।

जो पडिलें वचन नेणें उगळूं । तोचि पायाळू निजभक्ती ॥८५॥

साधुवचनीं श्रद्धा भारी । देखोनियां निजनिर्धारीं ।

त्यावरी सद्‍गुरु कृपा करी । साधु चराचरीं गुरुरावो ॥८६॥

गुरुवांचोनी तत्त्वतां । नाहीं संसारी तारिता ।

गुरुवचनें निजभक्तिदाता । मीचि सर्वथा भक्तांसी ॥८७॥

सद्‍गुरु जो संसारी । त्याची आज्ञा मी वाहें शिरीं ।

तो ज्यावरी कृपा करी । तो मी उद्धरीं तात्काळ ॥८८॥

त्या सद्‍गुरुचें भजन । जो मद्‌रूपें करी जाण ।

त्याचें मज पढियंतेपण । माझेनिही जाण न बोलवे ॥८९॥

त्याचा इहलोक परलोक । दोन्ही चालविता मीचि देख ।

त्याचे मज अत्यंत सुख । हरिखें हरिख वोसंडे ॥७९०॥

त्यासी गुरूनें जो दाविला मार्ग । चालतां न पडे प्रयासपांग ।

मी सामोरा धांवें श्रीरंग । आपुलें सर्वांग मी वोडवीं ॥९१॥

तेणें जावें ज्या पदासी । तें पदचि मी आणीं त्यापासीं ।

संतभजनीं प्रीति ऐसी । हृषीकेशी सांगतू ॥९२॥

ऐसें ऐकोनियां वचन । उद्धवाचें कळवळलें मन ।

कोण कोण ते साधुजन । त्यांचें निजचिन्ह पुसों पां ॥९३॥

कोण ते भक्तींचें लक्षण । भजती खूण ते कोण कोण ।

तें समूळ जाणावया आपण । उद्धवें प्रश्न मांडिला ॥९४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी