प्रायशः पुण्डरीकाक्ष, युञ्जतो योगिनो मनः ।

विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्शिताः ॥२॥

ऐकें कृष्णा कमलनयना । शिणतां साधक साधना ।

कदा नाकळवे मना । तेही विवंचना अवधारीं ॥४७॥

निग्रहावया निजमन । साधक साधिती प्राणापान ।

त्यांसीही छळोनियां मन । जाय निघोन तत्काळ ॥४८॥

घालूनियां एकांतीं आसन । मनोनिग्रहीं जे सावधान ।

त्यांसीही ठकूनियां मन । जाय निघोन चपलत्वें ॥४९॥

मनोनिग्रहीं आम्ही हटी । म्हणोनि रिघाले गिरिकपाटीं ।

त्यांसीही ठकूनि मन शेवटीं । जाय उठाउठीं चपळत्वें ॥५०॥

एकीं आकळावया मन । त्यजूनि बैसले अन्न ।

तंव मनें केलें आनेआन । जागृति स्वप्न अन्नमय ॥५१॥

मनोनिग्रह करितां देख । मन खवळे अधिकाधिक ।

मनोनेमीं सज्ञान लोक । शिणले साधक साधनीं ॥५२॥

वारा बांधवेल मोटें । अग्नि प्राशवेल अवचटें ।

समुद्र घोंटवेल घोटें । परी आत्मनिष्ठे मन न ये ॥५३॥

आकाश करवेल चौघडी । महामेरु बांधवेल पुडीं ।

शून्याची मुरडवेल नरडी । परी या मनाच्या वोढी अनिवार ॥५४॥

काळ जिंकवेल तत्त्वतां । त्रिभुवनींची लाभेल सत्ता ।

परी मनोनिग्रहाची वार्ता । तुजवीण अच्युता घडे केवीं ॥५५॥

मन तापसां तत्काळ छळी । मन नेमस्तांचा नेम टाळी ।

मन बळियांमाजीं महाबळी । करी रांगोळी धैर्याची ॥५६॥

मन इंद्रातें तळीं पाडी । मन ब्रह्मयातें हटेंचि नाडी ।

ऐशी मनाची वोखटी खोडी । आपल्या प्रौढीं नावरे ॥५७॥

साधनीं साधक शिणतां । मनोजयो न येचि हाता ।

तुजवांचूनि अच्युता । मना सर्वथा नावरे ॥५८॥

अत्यंत साधूनि निरवडी । मनोजयो आणितां जोडी ।

तंव सिद्धींची दाटे आडाडी । तेणेंही मन नाडी साधकां ॥५९॥

तुझी कृपा नव्हतां जाण । साधकां कदा नावरे मन ।

तूं तुष्टल्या जनार्दन । मनपणा मन स्वयें विसरे ॥६०॥

सर्वभावें न रिघतां शरण । साधकां कदा नावरे मन ।

मनोनिग्रहार्थ जाण । तुझे चरणा शरण रिघावें ॥६१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी