विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते ।

मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ २७ ॥

जो करी विषयांचें ध्यान । तो होय विषयीं निमग्न ।

जो करी सदा माझें चिंतन । तो चैतन्यघन मीचि होय ॥४९॥

स्त्री गेली असतां माहेरीं । ध्यातांचि प्रकटे जिव्हारीं ।

हावभावकटाक्षेंवरी । सकाम करी पुरुषातें ॥३५०॥

नसते स्त्रियेचें ध्यान करितां । प्रकट दिसे यथार्थता ।

मी स्वतः सिद्ध हृदयीं असतां । सहजें मद्‌रूपता चिंतितां मज ॥५१॥

आवडीं माझें जें चिंतन । चित्त चिंता चिंतितेपण ।

विरोनि होय चैतन्यघन । मद्‌रूपपण या नांव ॥५२॥

माझे प्राप्तीलागीं जाण । हेंचि गा मुख्य लक्षण ।

माझें ध्यान माझें भजन । मद्‌रूपपण तेणें होय ॥५३॥

मजवेगळें जें जें ध्यान । तेंचि जीवासी दृढबंधन ।

यालागीं सांडूनि विषयांचें ध्यान । माझें चिंतन करावें ॥५४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी