स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्किनीजालमालिना ।

क्रीडन् न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः ॥२५॥

त्या स्त्रियांसमवेत आपण । विमानीं करोनि आरोहण ।

स्वेच्छागामी गमन । शोभे विमान तें कैसें ॥४६॥

घंटाघंटिका-जाळमाळा । क्षुद्रघंटिका रत्‍नमेखळा ।

किंकिणी लाविलिया सकळा । विमानलीळा विचित्र ॥४७॥

इच्छिल्या ठाया ने विमाना । चैत्रवना कां नंदनवना ।

भोगावया स्वर्गांगना । आसक्त जाणा झालासे ॥४८॥

वनीं सुमनांचे संभार । पराग उधळत सुंदर ।

कोकिळांचे मधुर स्वर । झणत्कार भ्रमरांचे ॥४९॥

मंद सुगंध सुशीतळ । झळकतसे मलयानिळ ।

स्वर्गांगनांसी गदारोळ । कामसुकाळ सकामां ॥५५०॥

आगी कापुरा होतां भेटी । एकवेळे भडका उठी ।

तैसें पुण्य वेंचलें उठाउठी । भोगासाठीं सकामां ॥५१॥

मज पतन होईल येथ । भोग जातील समस्त ।

हेंही नाठवी त्याचें चित्त । कामासक्त झालासे ॥५२॥

दीपासी देतां आलिंगन । पतंगा नाठवे निजमरण ।

तैसें नाठवे आत्मपतन । भोगी मन विगुंतलें ॥५३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी