कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः ।

अग्निमुग्धा धूमतान्ता स्वं लोकं न विदन्ति ते ॥२७॥

सकामाची तृष्णा पूर्ण । कदाकाळीं नव्हे जाण ।

काचेच्छा तो सदा दीन । `कृपणपण' या हेतू ॥७३॥

जळीं बक धरोनि ध्यान । जेवीं कां टपत राहे मीन ।

तेवीं सकामा अनुष्ठान । लुब्धोनि जाण कामासी ॥७४॥

जावया परपुरुषापासीं । लवोठवो दावी निजपतीसी ।

तेवीं काम धरोनि मानसीं । स्वधर्मकर्मासी आचरे ॥७५॥

जेवीं कां अज्ञान बाळ । फूल तेंचि म्हणे फळ ।

तेवीं स्वर्गभोग केवळ । मानी अढळ मूर्खत्वें ॥७६॥

त्याही स्वर्गभोगासी पाहें । कर्मवैकल्य होय कीं नोहे ।

हाही संदेह वर्तताहे । तेणेंही होय अतिदीन ॥७७॥

सकाम तो सदा दीन । दीनत्वें अतिकृपण ।

कृपणत्वें स्लोभपण । लोभास्तव ज्ञान महामोह ग्रासी ॥७८॥

मोहाचें खवळल्या भान । सविवेक ग्रासी ज्ञान ।

तेव्हां बुद्धीमाजीं तमोगुण । सबाह्य परिपूर्ण उल्हासे ॥७९॥

तमें कोंदाटल्या वृत्ती । धूमांकित होय स्थिती ।

जेवीं कां आंधळ्याचा सांगती । अंधारे रातीं आडवीं चुके ॥२८०॥

त्या आंधळ्याची जैशी स्थिती । तैशी सकामाची गती ।

चुकला विवेकाचा सांगती । आंधळी वृत्ती अतिमुग्ध ॥८१॥

जैसें कां अज्ञान बाळ । तैसा मुग्ध होय केवळ ।

कोण कर्म काय तें फळ । नेणे विवळ मुग्धत्वें ॥८२॥

माझी कोणे लोकीं स्थिती । पुढें कोण आपुली गती ।

हें कांहींच न स्मरे चित्तीं । धूम्रवृत्ती देहांतु ॥८३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी