स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः ।

उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम् ॥१२॥

गेलें शेत निमाली कुळवाडी । घर पाडिलें परचक्रधाडीं ।

धन नासलें नाहीं कवडी । अधर्माचे जोडी हे दशा ॥१४०॥

नाहीं स्वधर्मकर्म ना दान । विहित भोग न करी आपण ।

त्या धनलोभ्याचें नासलें धन । जेवीं कां स्वप्न रंकाचें ॥४१॥

दैव झालें पराङ्‌मुख । त्या हतभाग्याची दशा देख ।

स्त्रीपुत्रें झालीं विमुख । तिंहीं निःशेख दवडिला ॥४२॥

ऐक धनलोभाच्या ठायीं । इष्ट मित्र पूर्वीचि नाहीं ।

गोत्रजांसी त्याचें सुख कायी । दवडिला पाहीं उपेक्षितू ॥४३॥

निंदा प्रत्यक्ष करिती लोक । रांडा पोरें थुंकती देख ।

खावया नाहीं निःशेख । मागतां भीक मिळेना ॥४४॥

भिकेलागीं जेथ जेथ गेला । म्हणती काळमुखा येथें कां आला ।

होता धनलोभें भुलला । भला नागविला ईश्वरें ॥४५॥

यापरी धिक्कारिती लोक । धन जाऊनि झाला रंक ।

चिंतावतीं पडला देख । दुःखें महादुःख पावला ॥४६॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी