ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः ।

उर्वशीमप्सरःश्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥

इन्द्रायानम्य सदसि श्रृण्वतां त्रिदिवौकसाम् ।

ऊचुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥

ऐकोनि नारायणवचन । मस्तकांबुजीं करूनियां नमन ।

उर्वशी पुढां सून । कामादि गण निघाले वेगीं ॥९४॥

नारायणांचे ऊरुस्पर्शी । उभी होती नारायणापाशीं ।

तेंचि नांव झालें तिसी । म्हणती 'उर्वशी' स्वर्गांगना ॥९५॥

ते देवांचे देवदूत । स्वर्गा पावले समस्त ।

मग शक्राचे सभेआंत । सांगती अद्भुत नारयणशक्ति ॥९६॥

तिहीं नारायणाचें चरित्र । सांगितलें अतिपवित्र ।

तेणें अवघेचि सुरवर । झाले थोर विस्मित पैं ॥९७॥

इंद्रें देखोनि उर्वशी । तिसी भुलला अहर्निशीं ।

बाहेर यावें सभेसी । हें वर्षानुवर्षी नाठवे ॥९८॥

हे प्रथमावतारवार्ता । जे कां नारायणाची कथा ।

पुढील अवतार आतां । नृपनाथा अवधारीं ॥९९॥

ऐक राया अतिअपूर्व । छळवादियां पूजा सर्व ।

करून दाखवी स्वयमेव । 'पूर्णानुभव' या नांव ॥२००॥

(आशंका) ॥भावें करितां भगवद्भजन । यापरी इंद्र करी विघ्न ।

नारायण चैतन्यघन । तेणें विघ्नें संपूर्ण पराभविलीं ॥१॥

मा बाळ्याभोळ्यां करितां भक्ति । ऐशीं विघ्नें जैं छळूं येती ।

तैं कदा नव्हे भगवत्प्राप्ति । ऐसा विकल्प चित्तीं झणीं धरिशी ॥२॥

ब्रह्मादिकां सर्व भूतां । भ्रुकुटिमात्रें जो नियंता ।

त्या भगवंतातें भजतां । विघ्नें सर्वथा बाधूं न शकती ॥३॥

ज्याचेनि इंद्रा इंद्रपण । तो भावें भजतां श्रीनारायण ।

भक्तांसी विघ्न करी कोण । हरि रक्षण निजभक्तां ॥४॥

इंद्रमुख कामादिक । विघ्नें छळिती सकळ लोक ।

त्यांचाही नारायण चाळक । तो भक्तांसी देख स्पर्शों नेदी ॥५॥

विघ्नांसी भुलविलें जेणें संपूर्ण । तो नित्य स्मरतां नारायण ।

आपधाकें विघ्नें पळतीं जाण । भक्तसंरक्षण हरिनामें ॥६॥

करावया निजभक्तकैवार । देवो धरी नानावतार ।

त्याच्या अवतारांचें चरित्र । अतिविचित्र अवधारीं ॥७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी