यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज ।

तं त्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥३६॥

नहुषाचा पुत्र ययाती । ययातीचा यदू निश्चितीं ।

नहुषनंदन यदूसी म्हणती । मूळ व्युत्पत्ती तेणें योगें ॥५५॥

यालागीं म्हणे नाहुषनंदना । पुरुषांमाजीं पंचानना ।

सांगेन गुरूंच्या लक्षणा । विचक्षणा परियेसीं ॥५६॥

ज्या गुरूचें जें शिक्षित । मी शिकलों सुनिश्चित ।

तें ते सांगेन समस्त । सावध चित्त करीं राया ॥५७॥

ऐकावया गुरुलक्षण । यदूनें सर्वांग केलें श्रवण ।

अर्थीं बुडवूनियां मन । सावधान परिसतु ॥५८॥

शब्द सांडोनियां मागें । शब्दार्थामाजीं रिगे ।

जें जें परिसतू तें तें होय अंगें । विकल्पत्यागें विनीतु ॥५९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel