भवतोदाहृतः स्वामिन् भक्तियोगोऽनपेक्षितः ।

निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २ ॥

आणिकां साधनां नापेक्षिती । सर्व संगांतें निरसिती ।

मोक्षमार्गीं मुख्य भक्ती । जिणें स्वरूपप्राप्ती तत्काळ ॥३२॥

माझ्या स्वरूपीं ठेवूनि मन । फळाशेवीण माझें भजन ।

हेंचि मोक्षाचें मुख्य साधन । देवें आपण बोलिलें ॥३३॥

स्वामी बोलिले मुख्य भक्ती । इतर जे साधनें सांगती ।

त्यांसी प्राप्तीची अस्तिनास्ति । देवें मजप्रती सांगावी ॥३४॥

याचि प्रश्नाची प्रश्नस्थिती । विवंचीतसे श्रीपती ।

त्रिगुण ज्ञात्याची प्रकृती । साधनें मानिती यथारुचि ॥३५॥

ज्याची आसक्ती जिये गुणीं । तो तेंचि साधन सत्य मानी ।

यापरी ज्ञानाभिमानी । नाना साधनीं जल्पती ॥३६॥

परंपरा बहुकाळें । ज्ञात्याचें ज्ञान झालें मैळें ।

तें सत्य मानिती तुच्छ फळें । ऐक प्रांजळें उद्धवा ॥३७॥

चौदाव्यामाजीं निरूपणस्थिती । इतुकें सांगेल श्रीपती ।

साधनांमाजीं मुख्य भक्ती । ध्यानयोगस्थिती समाधियुक्त ॥३८॥

इतर साधनांचें निराकरण । तुच्छफलत्वें तेंही जाण ।

सात श्लोकीं श्रीकृष्ण । स्वमुखें आपण सांगतू ॥३९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी