अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य, पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् ।

मूलमन्त्रं जपेदब्रह्म, स्मरन्नारायणात्मकम् ॥४२॥

यापरी होम विधियुक्त अर्चन । करुनि करावें साष्टांग नमन ।

मग देवाचे जे पार्षदगण । त्यांसी बळिहरण कल्पावें ॥२२॥

मग बाह्यप्रतिमापूजास्थान । तेथें येवोनियां आपण ।

मूलमंत्राचें स्मरण । ध्यानयुक्त जाण करावें ॥२३॥

पूज्य-पूजक अभिन्न । परात्पर जो कां नारायण ।

ते परब्रह्मीं लावूनी मन । घालावें आसन सावधानवृत्तीं ॥२४॥

ध्यानीं जंव स्थिरावे मन । तंव स्थिर राखावें आसन ।

तेथूनि उपरमल्या मन । पुढें पूजाविधान हरि सांगे ॥२५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी