धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ ।

दर्शितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्वहतां धुरम् ॥४॥

उद्धवा तूं निष्पाप त्रिशुद्धी । यालागीं तुझी शुद्ध बुद्धी ।

धर्मादि व्यवहारसिद्धी । ऐक तो विधि सांगेन ॥५२॥

करितांही धर्माचरण । प्रवृत्तिधर्म तो अप्रमाण ।

निवृत्तिधर्म तो अतिशुद्ध जाण । हे दोषगुण स्वधर्मीं ॥५३॥

जो व्यवहार विषयासक्तीं । ते अशुद्ध व्यवहारस्थिती ।

जे परोपकारप्रवृत्ती । तो व्यवहार वंदिती सुरनर ॥५४॥

अद्रुष्टदाता ईश्वर । हें विसरोनि उत्तम नर ।

द्रव्यलोभें नीचांचे दारोदार । हिंडणें अपवित्र ते यात्रा ॥५५॥

आळस सांडोनि आपण । करूं जातां श्रवण कीर्तन ।

कां तीर्थयात्रा साधुदर्शन । पूजार्थ गमन देवालयीं ॥५६॥

कां अनाथप्रेतसंस्कार । करितां पुण्य जोडे अपार ।

पदीं कोटियज्ञफळसंभार । जेणें साचार उपजती ॥५७॥

जेणें पाविजे परपार । तिये नांव यात्रा पवित्र ।

हा यात्रार्थसंचार । गुणदोषविचार वेदोक्त ॥५८॥

राजा निजपादुका हटेंसीं । वाहवी ब्राह्मणाचे शिसीं ।

तो दोष न पवे द्विजासी । स्वयें सदोषी होय राजा ॥५९॥

जेवीं आपत्काळबळें जाण । पडतां लंघनीं लंघन ।

तैं घेऊनि नीचाचें धान्य । वांचवितां प्राण दोष नाहीं ॥६०॥

तेंचि नीचाचें दान । अनापदीं घेतां जाण ।

जनीं महादोष दारुण । हेंही जाण वेदोक्त ॥६१॥

जे कर्मधर्मप्रवर्तक शुद्ध । मनुपराशरादि प्रसिद्ध ।

तिंहीं गुणदोष विविध । शुद्धाशुद्ध बोलिले ॥६२॥

तेंचि शुद्धाशुद्धनिरूपण । तीं श्लोकीं नारायण ।

स्वयें सांगताहे आपण । गुणदोषलक्षणविभाग ॥६३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी