विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः ।

यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्माद् आत्मदात् काममच्युतात् ॥३३॥

ये विदेहाचे नगरीं । मूर्ख मीचि एक देहधारी ।

हृदयस्थ सांडूनि श्रीहरी । असंतां नरीं व्यभिचारु ॥४२॥

असंत पुरुष नेणों किती । म्यां भोगिले अहोरातीं ।

सुख न पवेंची निश्चितीं । रति भगवंतीं जंव नाहीं ॥४३॥

जो निकटवर्ती हृदयस्थु । पुरुषीं पुरुषोत्तम अच्युतु ।

वीर्यच्युतीवीण रमवितु । संतोंषें देतु निजात्मना ॥४४॥

अच्युतें ज्यासि निजसुख दिधलें । ते सुख च्यवेना कांहीं केलें ।

ऐशिया हृदयस्था विसरलें । आणिक भुललें अकामदा ॥४५॥

अकामद ते नाशवंत । त्यांसी संग केलिया दुःखचि देत ।

कैसें माझें मूर्ख चित्त । त्यासी आसक्त पैं होतें ॥४६॥

त्या आसक्तीची झाली तडातोडी । लागली अच्युतसुखाची गोडी ।

ज्याचें सुख भोगितां चढोवढी । घडियाघडी वाढतें ॥४७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel