न ह्यङगोपक्रमे ध्वंसो, मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि ।

मया व्यवसितः सम्यङ्‌, निर्गुणत्वादनाशिषः ॥२०॥

अनेक धर्म नाना शास्त्रार्थी । मन्वादि मुखें बोलिले बहुतीं ।

परी सर्वभूतीं भगवद्भक्ती । श्रेष्ठ सर्वार्थीं साधकां ॥८३॥

ये भक्तीचें हेंचि श्रेष्ठपण । इचे पूर्वारंभीं जाण ।

साधकांपाशीं अल्पही विघ्न । बाधकपण धरुं न शके ॥८४॥

ये भक्तीचें निजलक्षण । पूर्वारंभीं हे निर्गुण ।

एथ रिघावया विघ्न । दाटुगेंपण धरीना ॥८५॥

जेवीं गरुडाचे झडपेतळीं । होती सर्पाच्या चिरफाळी ।

तेवीं ये भक्तीजवळी । विघ्नांची होळी स्वयें होये॥८६॥

माझिया नामापुढें । विघ्न राहों न शके बापुडें ।

तें माझे भक्तीकडे । कोणते तोंडें येईल ॥८७॥

यापरी हे भक्ती सधर । उद्धवा तुझें भाग्य थोर ।

म्यां फोडूनि निजजिव्हार । साराचें सार सांगितलें ॥८८॥

निष्काम जे माझी भक्ती । तेथ विघ्नांची न पडे गुंती ।

परब्रह्माची ब्रह्मस्थिती। सुलभत्वें प्राप्ती साधकां ॥८९॥;

हेतुक अहेतुक कर्माचरण । तेंही करी जो कृष्णार्पण ।

ते उत्तम माझी भक्ती जाण । तेंचि निरुपण हरि सांगे ॥३९०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी