न मय्येकान्तभक्तानां, गुणदोषोद्भवा गुणाः ।

साधूनां समचित्तानां, बुद्धेः परमुपेयुषाम् ॥३६॥

जो न देखे विषयभेदु । ज्यासी समत्वाचा निजबोधु ।

तोचि बोलिजे ’शुद्ध साधु’ । परमानंदु मद्भजनें ॥१८॥

मी एक परमात्मा सर्व भूतीं । न देखे द्वैताची प्रतीती ।

ऐशी ज्याची भजनस्थिती । ’एकांतभक्ती’ त्या नांव ॥१९॥

सदा समभावें एकाग्र । माझ्या भजनीं अतितत्पर ।

ते प्रकृतीचे परपार । पावले साचार मद्रूपीं ॥४२०॥

ऐसे मद्भावें भक्त परिपूर्ण । ते न देखती दोषगुण ।

उद्धवा म्यां हे निजखूण । पूर्वीं तुज जाण सांगितली ॥२१॥

साकरेची साली फेडणें । कीं कापुराचा कोंडा काढणें ।

रत्‍नदीपाची काजळी फेडणें । तेवीं गुणदोष देखणें सृष्टीमाजीं ॥२२॥

ज्याचा घ्यावा अवगुण । मुख्य अवगुणी मी आपण ।

ज्याचा घ्यावा उत्तम गुण । तोही जाण मद्रूप ॥२३॥

यापरी भक्तजगजेठी । मद्रूपें देखे सकळ सृष्टी ।

त्यासी गुणदोषांची गोष्टी । न पडे दृष्टीं सर्वथा ॥२४॥

गुणदोष न देखावे जाण । हेंचि साधनीं मुख्य साधन ।

येचि अर्थीचें निरुपण । आदरें श्रीकृष्ण सांगत ॥२५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी