शुद्ध्यशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु ।

द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुंभाशुभौ ॥३॥

पंचभूतें समान जाण । वस्तु सर्वत्र समसमान ।

तेथ गुणदोष अप्रमाण । परी केलें प्रमाण या हेतू ॥४६॥

न प्रेरितां श्रुतिस्मृती । आविद्यक विषयप्रवृत्ती ।

अनिवार सकळ भूतीं । सहजस्थितिस्वभावें ॥४७॥

ऐसी स्वाभाविक विषयस्थिती । तिची करावया उपरती ।

नाना गुणदोष बोले श्रुती । विषयनिवृत्तीलागुनी ॥४८॥

हें एक शुद्ध एक अशुद्ध । पैल शुभ हें विरुद्ध ।

मीचि बोलिलों वेदानुवाद । विषयबाध छेदावया ॥४९॥

विषयांची जे निवृत्ती । तिची वेदरुपें म्यां केली स्तुति ।

निंदिली विषयप्रवृत्ती । चिळसी चित्तीं उपजावया ॥५०॥

चालतां कर्मप्रवृत्ती । हो विषयांची निवृत्ती ।

ऐशी वेदद्वारें केली युक्ती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥५१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel