पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो ।

यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥३॥

ज्याच्या बाहूचा प्रताप अद्‍भुत । विश्वमर्यादा धर्मसेत ।

राखों जाणे यथास्थित । त्यालागीं म्हणिपत `महाबाहो' ॥२५॥

स्वधर्मकर्माचा द्योतकु । अनादि वक्ता तूं एकु ।

वर्णाश्रमादि विवेकु । उपदेशकु तूं स्त्रष्ट्याचा ॥२६॥

पूर्वीं हंसरूपें सविस्तर । बोलिलासी स्वधर्माचा निर्धार ।

त्यांतील तुवां अध्यात्मसार । निवडूनि साचार मज सांगितलें ॥२७॥

तेथील स्वधर्माचें लक्षण । मज न कळेचि निरूपण ।

जें तूं हंसरूपे आपण । स्वधर्म जाण बोलिलासी ॥२८॥

तुझेनि मुखें यथोचितें । भक्तियुक्त आश्रमधर्मातें ।

सनत्कुमार जाहले श्रोते । तेंचि मातें सांगावें ॥२९॥

म्हणसी `सनत्कुमारद्वारा । धर्म विस्तारला परंपरा ।

तो विचारूनि करीं निर्धारा' । हें सारंगधरा घडेना ॥३०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी