नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः, सूर्योवाऽभ्युदितोऽमुया ।

मुषितो वर्षपूगानां, बताहानि गतान्युत ॥८॥

नरदेहाचा आयुष्यक्षण । न मिळे देतां कोटी सुवर्ण ।

तें म्यां नाशिलें संपूर्ण । आपणया आपण नाडिलें ॥१९॥

साधूंचिया निजस्वार्था । साधूनि द्यावया उगवे सविता ।

निमेषोन्मेषें परमार्था । साधक तत्त्वतां साधिती ॥१२०॥

तोचि सविता सकामासी । आयुष्य हरी अहर्निशीं ।

हें न कळे ज्याचें त्यासी । नरकपातासी निजमूळ ॥२१॥

पुढिलांची गोठी ते कायसी । मीच नाडलों उर्वशीपासीं ।

र्‍हास झाला आयुष्यासी । हे हानि कोणासी सांगावी ॥२२॥

जनांचिया हितासी वहिला । सूर्यो अनुदिनीं उगवला ।

तें मी नेणेंचि दादुला । उर्वशीकामें भुलला उन्मत्त ॥२३॥

सूर्याचा उदयो अस्तमान । वर्षेंही लोटल्या नाहीं ज्ञान ।

करितां उर्वशी-अधरपान । तेणें मदें संपूर्ण मातलों ॥२४॥

मद्यमदु उतरे दिनांतीं । धनमदु जाय निधनस्थितीं ।

तारुण्यमदु जाय क्षीणशक्ती । स्त्रीमदप्राप्ती कदा नुतरे ॥२५॥

नरदेहाची आयुष्यकथा । पुढती दुर्लभ न लभे हाता ।

जळो हे उर्वशी देवकांता । इणेंचि तत्त्वत्तां नागविलों ॥२६॥

मी निर्भय रक्षिता सर्वांसी । त्या मज नागविलें उर्वशीं ।

हे लाज सांगों कोणापाशीं । उकसाबुकसीं स्फुंदत ॥२७॥

माझ्या निजहिताचा चोरु । हे उर्वशी जीवें मारुं ।

सवेंचि उपजला विचारु । येथ मीचि पामरु अविवेकी ॥२८॥

मग म्हणे कटकटा । सृष्टीमाजीं मी करंटा ।

आयुष्य नाशिलें कामचेष्टा । अपाव मोठा मज झाला ॥२९॥

मग आक्रंदे अतिगर्जोनी । कामें नागविलों आयुष्य हरोनी ।

यहीहोनि अधिक हानी । पाहतां ये जनीं असेना ॥१३०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी