कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकाङगदैः ।

हारनूपुर मुद्राभिः, कौस्तुभेन विराजितम् ॥३१॥

वनमालापरीताङंग, मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः ।

कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङकजारुणम् ॥३२॥

कंठीं कौस्तुभ सोज्वळा । कटीं मिरवे रत्‍नमेखळा ।

ब्रह्मसूत्र रुळे गळा । आपाद वनमाळा शोभत ॥३॥

माथां मुकुटाचें खेवणें । लखलखीत अनर्घ्य रत्‍नें ।

कीर्तिमुखें बाहुभूषणें । वीरकंकणें विचित्रें ॥४॥

यंत्र उपास्ती उपासका । तैशा कराग्रीं करमुद्रिका ।

त्रिकोण षट्‌कोण कर्णिका । जडितमाणिका शास्त्रोक्त ॥५॥

वैजयंतीचा सोहळा । पदक एकावळी गळां ।

नाना रत्‍नें हार मुक्ताफळा । तुळशीमाळा सुगंधा ॥६॥

दोनी मोतीलग पदर । रत्‍नें जडित पीतांबर ।

किंकिणी क्षुद्रघंटिका विचित्र । मनोहर शोभती ॥७॥

वांकीअंदुवांचा गजर । चरणीं नूपुरांचा झणत्कार ।

रुळे बिरुदांचा तोडर । मनोहर हरिचरणीं ॥८॥

रातोत्पलां कठिणपण । त्यांहूनि सुकुमार चरण ।

घवघवीत श्रीकृष्ण । शोभा संपूर्ण शोभत ॥९॥

शंख चक्र गदा कमळ । मूर्तिमंत आयुधें सकळ ।

आश्रऊनि पिंपळ । बैसला केवळ वीरासनीं ॥२१०॥

त्या वीरासनाचें लक्षण । तळीं सूनि दक्षिण चरण ।

त्याचि मांडीवरी जाण । वामचरण आलोहित ॥११॥

लाजवूनि संध्यारागासी । उणें आणोनि बाळसूर्यासी ।

चरणशोभा हृषीकेशीं । अतिदीप्तीसीं आरक्त ॥१२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी