गृहार्थी सदृशीं भार्यां उद्वहेदजुगुप्सिताम् ।

यवीयसीं तु वयसा यां सवर्णामनुक्रमात् ॥३९॥

करोनियां समावर्तन । व्रतबंधाचें विसर्जन ।

गुरुआज्ञा घेऊनि जाण । पाणिग्रहण करावें ॥९३॥

भार्या पर्णावी सवर्ण । इतर वर्जिले तिन्ही वर्ण ।

स्ववेद-स्वशाखेचे वर्ण । सगोत्रपण चुकवूनि ॥९४॥

जे उभय कुळीं विशुद्ध । जे दशलक्षणीं अनिंद्य ।

देतां मातापित्यांसी आल्हाद । तो श्लाघ्य संबंध पर्णावा ॥९५॥

जिची जन्मोत्तरी पाहतां । स्वयें वरापरीस अधिकता ।

कां समान वयें समता । या दोनी सर्वथा त्यागाव्या ॥९६॥

जन्मपत्र पाहतां दिठीं । वरुषें सातें पांचें धाकुटी ।

ते पर्णावी स्वधर्मदृष्टीं । भार्या गोमटी ती नांव ॥९७॥

नोवरी पाणिग्रहणयुक्त । आठांपासूनि दशवर्षांत ।

अधिक ते वृषली निश्चित । शास्त्रार्थप्रयोगें ॥९८॥

गर्भाष्टमाहूनि खालती । जिची वयसा असे निश्चितीं ।

तो नोवरी वराधिकारीं अप्राप्ती । ऐसें शास्त्रार्थीं बोलिलें ॥९९॥

ऐशा लक्षणांचा नाहीं बाधू । तैशी पर्णावी शुद्ध वधू ।

मग आश्रमधर्म अतिशुद्धू । शास्त्राविरुद्धु तो ऐक ॥४००॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी