प्रकृतिर्ह्मस्योपादानमाधारः पुरुषः परः ।

सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत् त्रितयं त्वहम् ॥१९॥

ब्रह्मावेगळी माया । सर्वथा न ये आया ।

ते ब्रह्माधारें वाढोनियां । गुणकार्या वाढवी ॥७६॥

मायानियंतें ब्रह्म आपण । यालागीं यासी पुरुषपण ।

पुरुषाची प्रिया माया पूर्ण । प्रकृति अभिधान या हेतू ॥७७॥

ब्रह्माहून पुरुष भिन्न । हें सर्वथा मिथ्या वचन ।

ब्रह्म पुरुष नामाभिधान । एकासीचि जाण आलें असे ॥७८॥

माया प्रक्रृति अभिधान । दोहीं नांवीं मायाचि पूर्ण ।

आविद्यक दावी कार्य भिन्न । अविद्या जाण या हेतू ॥७९॥

माया ब्रह्मींची शक्ति जाण । तेही ब्रह्मेंसीं असे अभिन्न ।

वेगळी नव्हे अर्धक्षण । सदा सुलीन ब्रह्मेंसीं ॥४८०॥

जेवीं शूरांची शौर्यशक्ति पूर्ण । शूरांहोनि नव्हे भिन्न ।

तेवीं ब्रह्मीं मायाशक्ति जाण । असे सुलीन सर्वदा ॥८१॥

माया ब्रह्मीं असतां जाण । क्षोभेंवीण नव्हे सर्जन ।

मायाक्षोभकू काळ पूर्ण । काळास्तव जन जन्मती ॥८२॥

ब्रह्मींची सत्ता तो काळ जाण । प्रकृति क्षोभवूनि आपण ।

दावी उत्पत्ति स्थिति निदान । तो काळही अभिन्न ब्रह्मेंसीं ॥८३॥

जेवीं रायाच्या राजपुत्रासी । राजाचि दमूं शके त्यासी ।

तेवीं झालें जें प्रकृतीचे कुशीं । तें निजसत्तेसी निर्दळी ॥८४॥

विवेकदृष्टीं पाहतां जाण । काळ परमात्मा दोन्ही अभिन्न ।

प्रकृति पुरुष काळ जाण । तिहींसी एकपण या हेतू ॥८५॥

ब्रह्ममाया-काळसंबंध । हे तिनी मूळींचि अभेद ।

दिसे जो व्यावहारिक भेद । तोही अबद्ध मिथ्यात्वें ॥८६॥

वस्तु एकलीचि आपण । प्रकृति-पुरुष काळरुपें जाण ।

अखंडत्वें दावितां पूर्ण । तो मी श्रीकृष्ण परमात्मा ॥८७॥

उत्पत्तीपूर्वीं मी ब्रह्म पूर्ण । उत्पत्तीचें मी ब्रह्म आदिकारण ।

स्थितिकाळीं मी ब्रह्मरुपें जाण । एकीं अनेकपण स्वयें दावीं ॥८८॥

स्वलीला सृष्टीचे प्रांतीं जाण । प्रळयीं उरें मी ब्रह्म परिपूर्ण ।

तेचि अर्थीचें निरुपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥८९॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी