तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम् ।

हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्‍भावभावितम् ॥ २८ ॥

साचाच्यापरी दिसत । परिणामीं नाशवंत ।

त्यासीच बोलिजे असत । जें मिथ्याभूत आभासू ॥५५॥

तेवीं इहामुत्र कमनीये । जें अविचारितरमणीये ।

त्यालागीं प्राणी पाहें । नाना उपायें शिणताती ॥५६॥

कष्टीं सेवूनि साधन । साधिलें स्वर्गभोगस्थान ।

तेंही नश्वर गा जाण । जेवीं कां स्वप्नमनोरथ ॥५७॥

यालागीं विषयाचें ध्यान । सांडूनि करावें माझें भजन ।

माझिया भावना मन । सावधान राखावें ॥५८॥

सावधान करितां भजन । एकाग्र धरितां माझें ध्यान ।

तेथ अत्यंत जें बाधकपण । तें त्यागलक्षण हरि बोले ॥५९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी