प्रोक्तेन भक्तियोगेन, भजतो माऽसकृन्मुनेः ।

कामा हृदय्या नश्यन्ति, सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥२९॥

माझी जे कां निजभक्ती । मागां सांगितली तुजप्रती ।

त्या हातवटिया मीं श्रीपती । यजिलों अतिप्रीतीं वारंवार ॥६४॥

पळपळ क्षणक्षण । माझें न विसरत स्मरण ।

करिती अनन्य भजन । मदर्पण तें मीचि ॥६५॥

दिवसदिवसां चढोवढी । अनिवार प्रीति वाढे गाढी ।

लागतां नीच नवी गोडी । भजे आवडीं पुनःपुनः ॥६६॥

केलीचि भक्ती करितां । उबगु न ये सर्वथा ।

अधिक हर्ष वाटे चित्ता । उल्हासता मद्भजनीं ॥६७॥

मज आकळूनि आपले मनीं । मनींहोनि प्रीति भजनीं ।

तेथ सकळ काम जाती नासोनी । जेवीं कां तरणीं खद्योत ॥६८॥

जेवीं कां केसरी देखोनी । मदगजां होय भंगणी ।

तेवीं काम जाती हृदयींहूनी । मी चक्रपाणी प्रकटल्या ॥६९॥

’मी प्रकटलों’ ऐसें म्हणतां । लाज लागेल या वचनार्था ।

मजवीण ठावो नाहीं रिता । ’प्रकटलों’ आतां म्हणे कोण ॥३७०॥

उद्धवा जाण तत्त्वतां । मी सदा हृदयीं वसता ।

भक्तांची भ्रांती जातां । मी स्वभावतां प्रकटचि ॥७१॥

भक्तीं करुनि माझी भक्ती । नाशिली गा निजभ्रांती ।

तेथ स्वयंभ मी श्रीपती । सहजस्थितीं प्रकटचि ॥७२॥

मी हृदयीं प्रकटल्यापुढें । भक्तांसी अलभ्य लाभ जोडे ।

फिटे संसाराचें सांकडें । ऐक पां फाडोवाडें सांगेन ॥७३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी