क्कचिद्‍गुणोऽपि दोषः स्याद्दोषोऽपि विधिना गुणः ।

गुणदोषार्थनियमस्तद्‌भिदामेव बाधते ॥१६॥

ज्याचा मानिजे उत्तम गुण । तोचि दोष होय परतोन ।

एवं कर्मचि कर्मासी जाण । दोष दारुण उपजवी ॥७२॥

कर्मीं मुख्यत्वें गा आचमन । हें कर्मशुद्धीचें निजकारण ।

तेंचि दक्षिणाभिमुखें केल्या जाण । दोष दारुण उपजवी ॥७३॥

कानींची जेणें जाय तिडिक । तेंचि मुखीं घालितां देख ।

होय अत्यंत बाधक । प्राणांतिक अतिबाधा ॥७४॥

आचमनीं माषमात्र जीवन । घेतल्या होईजे पावन ।

तेंचि अधिक घेतां जाण । सुरापानसम दोष ॥७५॥

फणस खातां लागे गोड । तें जैं अधिक खाय तोंड ।

तैं शूळ उठे प्रचंड । फुटे ब्रह्मांड अतिव्यथा ॥७६॥

सूर्यपूजनीं पुण्य घडे । तेथ जैं बेलपत्र चढे ।

तैं पुण्य राहे मागिलीकडे । दोष रोकडे पूजकां ॥७७॥

ऐसा कर्मीं कर्मविन्यास । गुण तोचि करी दोष ।

कोठें दोषांचाही विलास । पुण्य बहुवस उपजवी ॥७८॥

चोराकुलितमार्गीं जाण । ब्राह्मण करितां प्रातःस्नान ।

तो नेतां कर्म त्यागून । दोषचि परी गुण गंभीर होय ॥७९॥

सर्पगरळेचें जीवन । ब्राह्मणें करितां प्राशन ।

तें पात्र घेतां हिरोन । दोषचि परी गुण गंभीर होय ॥१८०॥

गृहस्थासी अग्निहोत्र गुण । तोचि संन्याशासी अवगुण ।

ब्राह्मणीं विहीत वेदमंत्रपठण । शूद्रासी जाण तो दोष ॥८१॥

विषयनिवृत्तीलागीं सुगम । गुणदोषांचा केला नेम ।

हें नेणोनि वेदाचें वर्म । विषयभ्रम भ्रांतासी ॥८२॥

जंव भ्रांति तंव कर्मप्रवृत्ती । तेथ गुणदोषांची थोर ख्याती ।

जेवीं कां खद्योत लखलखिती । आंधारे रातीं सतेज ॥८३॥

तेवीं गुणदोषांमाजीं जाण । अवश्य अंगी आदळे पतन ।

तेचि अर्थींचें निरूपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥८४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी