श्रीभगवानुवाच -

मल्लक्षणमियं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः ।

आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम् ॥१॥

ब्रह्म लक्षिजे परिपूर्ण । हेंचि कायेचें मुख्य लक्षण ।

तें हें मानवी शरीर जाण । परम पावन तिहीं लोकीं ॥२२॥

मनुष्यदेहीं अधर्म । करितां नातुडे परब्रह्म ।

तेथ करावे भागवतधर्म । जे कां परम पावन ॥२३॥

भागवतधर्में करितां भक्ती । निर्मळ होय चित्तवृत्ती ।

जीव तोचि ब्रह्म निश्चितीं । ऐशी शुद्ध स्फूर्ती ठसावे ॥२४॥

ठसावल्या ब्रह्मस्फूर्ती । होय स्वानंदाची अवाप्ती ।

तेणें परमानंदीं लीन होती । हे शुद्धप्राप्ती पैं माझी ॥२५॥

माझिये प्राप्तीचें लक्षण । देहीं असतां वर्तमान ।

सर्वथा नाहीं विषयस्फुरण । तेंचि निरुपण हरि सांगे ॥२६॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel