स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् ।

द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनथस्य धामनि ॥२३॥

ब्राह्मणें करितां स्वधर्म । वासना झळंबे स्वर्गकाम ।

तैं इंद्रचंद्रादिकांचें धाम । पावे द्विजोत्तम सहजचि ॥६६॥

ज्याचिया याजनस्थिती । इतरांसी होय स्वर्गप्राप्ती ।

एवं स्वर्ग तो ब्राह्मणांच्या हातीं । त्यांसी ते गती सहजचि ॥६७॥

सांडूनि ईषणात्रयासी । निष्काम स्वधर्म ज्या द्विजासी ।

मोक्ष लागे त्याच्या पायांसी । तिष्ठे अहर्निशीं आज्ञाधारी ॥६८॥

तो अनुग्रही जयांसी । ते पावती निजमोक्षासी ।

एवढें सामर्थ्य ब्राह्मणापाशीं । अनायासीं सहजचि ॥६९॥

स्वर्ग जयाची पायरी । मोक्ष ज्याचा आज्ञाधारी ।

एवढी ब्राह्मणत्वाची थोरी । धनलोभावारी नाशिती ॥३७०॥

ब्राह्मणजन्म पावल्या जाण । निःशेष खुंटे जन्ममरण ।

तेथ मी नाडलों जाण । जोडूनि धन धनलोभें ॥७१॥

दुर्लभ येथें माणुसपण । त्यामाजीं अतिदुर्लभ ब्राह्मण्य ।

तेंही पावोनि मी आपण । धनलोभें पूर्ण नागवलों ॥७२॥

पावोनि ब्राह्मणशरीर । धनें नाडले थोरथोर ।

अर्थ अनर्थाचें मुख्य घर । दुःख दुर्धर वाढवी ॥७३॥;

अर्थ अनर्थाचें भाजन । तें निःशेष त्यागावें धन ।

वैराग्यें तापला पूर्ण । स्वयें ब्राह्मण बोलत ॥७४॥

॥आशंका ॥ दैवें जोडिलें संपत्तीसी । नेऊनि सांडावें बिदीसी ।

कां घालावें जळप्रवाहेंसीं । त्याग अर्थासी तो कैसा ॥७५॥

तें अर्थत्यागनिरुपण । स्वयें सांगताहे ब्राह्मण ।

जे असतील सधन । तिंहीं सावधान परिसावें ॥७६॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी