वेदाध्यायस्वधास्वाहाबल्यन्नाद्येर्यथोदयम् ।

देवर्षिपितृभूतानि मद्‌रूपाण्यन्वहं यजेत् ॥५०॥

स्वाध्याय `वेदाध्ययन' । वेदप्रोक्त ब्रह्मयज्ञ ।

`स्वधा' म्हणिजे पितृतर्पण । `स्वाहा' जाण देवतादिकां ॥७५॥

बळिदानादिकीं जाण । तृप्त होय `भूतगण' ।

`मनुष्यांसी' अन्नोदकदान । हे पंचयज्ञ जाण नित्यकर्म ॥७६॥

हेंचि ब्रह्मकर्म जाण । जेणें होय व्रह्मार्पण ।

त्या अर्पणाची निजखूण । तुज मी संपूर्ण सांगेन ॥७७॥

मी एक कर्मकर्ता येथें । हें सांडोनियां निजचित्तें ।

भगवद्‌रूप भावितां भूतें । ब्रह्मार्पण तेथें होय कर्म ॥७८॥

सांडितां कर्माभिमान । कर्म होय ब्रह्मार्पण ।

हें संकल्पेंवीण जाण । अर्पिती खूण उद्धवा ॥७९॥

माझेनि हें कर्म जाहलें । तें म्यां कृष्णार्पणा केलें ।

येणें संकल्पाचेनि बोलें । अंगा आलें कर्तृत्व ॥४८०॥

जो म्हणे मी कर्मकर्ता । तो होय कर्मफळभोक्ता ।

मुख्य बाधक ते अहंता । जाण तत्त्वतां उद्धवा ॥८१॥

ज्याच्या ठायीं अहंममता । त्याचे अंगीं नित्यबद्धता ।

जो निरभिमानी निर्ममता । नित्यमुक्तता त्यापाशीं ॥८२॥

यालागीं सांडूनि अभिमान । पंचमहायज्ञाचरण ।

गृहस्थें प्रत्यहीं करितां जाण । कर्म ब्रह्मार्पण सहजेंचि ॥८३॥

जैसेनि अर्पे भगवंता । ते गृहस्थाची नित्यकर्मता ।

तुज म्यां सांगितली तत्त्वतां । यज्ञादि कथा ते ऐक ॥८४॥

यज्ञ करावया अधिकारवंत । गांठी शुद्ध बारा सहस्त्र अर्थ ।

ज्यासी वेदीं ज्ञान यज्ञान्त । तेचि येथ अधिकारी ॥८५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी