नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्निःश्रेयसमनल्पकम् ।

तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् ॥३५॥

जो निरपेक्ष निर्विशेष । तो मज पूज्य महापुरुष ।

मोक्ष त्याचे दृष्टीं भूस । धन्य नैराश्य तिहीं लोकीं ॥११॥

ऐक निरपेक्षतेचा उत्कृष्ट । तेथ चारी पुरुषार्थ फळकट ।

वैकुंठकैलासादि श्रेष्ठ । ते पायवाट निरपेक्षा ॥१२॥

निरपेक्षापाशीं जाण । वोळंगे येती सुरगण ।

तेथ ऋद्धिसिद्धींचा पाड कोण । वोळंगे अंगण कळिकाळ ॥१३॥

स्वयें महादेव आपण । सर्वस्वें करी निंबलोण ।

श्रियेसहित मी आपण । अंकित जाण तयाचा ॥१४॥

निरपेक्ष जो माझा भक्त । तो मजसमान समर्थ ।

हेंही बोलणें अहाच येथ । तो मीचि निश्चित चिद्रूपें ॥१५॥

मी परमात्मा परमानंद । भक्त मद्भजनें शुद्ध स्वानंद ।

दोघे अभेदें स्वानंदकंद । सच्चिदानंद निजरुपें ॥१६॥

ऐसे मद्भावें भक्त संपन्न । ते न देखती दोषगुण ।

तेचिविखींचें निरुपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥१७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी