नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा ।

निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥३६॥

ये जन्मींचें माझें कर्म । पाहतां केवळ निंद्य धर्म ।

मज तुष्टला पुरुषोत्तम । पूर्वजन्मसामग्रीं ॥५६॥

मज कैंचे पूर्वजन्मीं साधन । ज्याचें नाम पतितपावन ।

कृपाळु जो जनार्दन । त्याचे कृपेन हें घडलें ॥५७॥

दुष्ट दुराशा व्यभिचारु । भगद्वारा चालवीं संसारु ।

तिसी मज वैराग्ययुक्त विचारु । विष्णु साचारु तुष्टला ॥५८॥

जरी असतें पूर्वसाधन । तरी निंद्य नव्हतें मी आपण ।

योनिद्वारा कर्माचरण । पतित पूर्ण मी एक ॥५९॥

यापरी मी पूर्ण पतित । पतितपावन जगन्नाथ ।

तेणें कृपा करून येथ । केलें विवेकयुक्त वैरागी ॥२६०॥

तेणें वैराग्यविचारें देख । दुष्ट दुराशेचें फिटलें दुःख ।

मज झालें परम सुख । निजसंतोख पावलें ॥६१॥

हे दुःख आदळतां अंगासी । वैराग्य नुपजे अभाग्यासी ।

भगवंतें कृपा केली कैसी । दुःखें निजसुखासी दीधलें ॥६२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी