ततस्तस्मिन्महापानं, पपुमैरेयकं मधु ।

दिष्टविभ्रंशितधियो, यद्‌द्रवैर्भ्रश्यते मतिः ॥१२॥

करुनियां तीर्थविधान । करावें अरिष्टनिरसन ।

बाप अदृष्टाचें विंदान । तेथें मद्यपान मांडिलें ॥५॥

ज्याची गोडपणें पडे मिठी । उन्मादता अतिशयें उठी ।

तें मद्यपान उठाउठी । वडिलींधाकुटीं मांडिलें ॥६॥

ज्याचा वास येतांचि घ्राणीं । उन्माद चढे तत्क्षणीं ।

तैशिया मद्याचे मद्यपानीं । वीरश्रेणी बैसल्या ॥७॥

’मैरेयक’ मद्याची थोरी । मधुरता अतिशयें भारी ।

लागतांचि जिव्हेवरी । भ्रांत करी सज्ञाना ॥८॥

तें मद्यपान यादववीरीं । आदरिलें स्वेच्छाचारीं ।

आग्रह करुनि परस्परीं । लहानथोरीं मांडिलें ॥९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel