अभीक्ष्णशस्ते गदितं, ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् ।

एतद्विज्ञाय मुच्येत, पुरुषो नष्टसंशयः ॥२४॥

जेथ वेदशास्त्रांसी कुवाडें । जें बोलीं बोलतां नातुडे ।

तेंचि ज्ञान म्यां तुजपुढें । निजनिवाडें सांगितलें ॥१७॥

जें सांगितलें शुद्ध ज्ञान । तें नाना युक्तींकरुनि जाण ।

दृढतेलागीं निरुपण । पुनः पुनः जाण म्यां केलें ॥१८॥

बहुत न लावितां खटपट । तुज न वाटतांही कष्ट ।

ज्ञान सांगितलें विस्पष्ट । जेणें होती सपाट संशय सर्व ॥१९॥

हें जाणितलिया ज्ञान । सर्व संशय होती दहन ।

साधक होय ब्रह्मसंपन्न । स्वानंदपूर्ण सर्वदा ॥४२०॥

म्यां सांगितलें गुह्यज्ञान । एकादशाचें निरुपण ।

याचें श्रवण पठण मनन । करी तो धन्य उद्धवा ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी