श्रीयदूरुवाच ।

कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तूः सुविशारदा ।

यामासाद्य भवाल्लोकं विद्वांश्चरति बालवत् ॥२६॥

अपूर्व बुद्धि हे स्वामी । तूमचे ठायीं देखों आम्ही ।

जे न लभे यमनियमीं । कर्मधर्मीं आचरतां ॥७८॥

दिसतोसी सर्वार्थी कुशळ । परी कांही न करूनि निश्चळ ।

अकर्तात्मबोधें तूं केवळ । जैसें बाळ अहेतूक ॥७९॥

तूं बालाऐसा वर्तसी । परी बालबुद्धि नाहीं तूजपासीं ।

सर्वज्ञ सर्वथा होसी । ऐसें आम्हांसी दिसतसे ॥२८०॥

येवोनियां या लोकासी । पावोनियां नरदेहासी ।

सार्थकता तूझ्याऐसी । आणिकापाशीं न देखों ॥८१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel