श्रीयदूरुवाच ।

कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तूः सुविशारदा ।

यामासाद्य भवाल्लोकं विद्वांश्चरति बालवत् ॥२६॥

अपूर्व बुद्धि हे स्वामी । तूमचे ठायीं देखों आम्ही ।

जे न लभे यमनियमीं । कर्मधर्मीं आचरतां ॥७८॥

दिसतोसी सर्वार्थी कुशळ । परी कांही न करूनि निश्चळ ।

अकर्तात्मबोधें तूं केवळ । जैसें बाळ अहेतूक ॥७९॥

तूं बालाऐसा वर्तसी । परी बालबुद्धि नाहीं तूजपासीं ।

सर्वज्ञ सर्वथा होसी । ऐसें आम्हांसी दिसतसे ॥२८०॥

येवोनियां या लोकासी । पावोनियां नरदेहासी ।

सार्थकता तूझ्याऐसी । आणिकापाशीं न देखों ॥८१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी