वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते ।

तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम् ॥२५॥

पवित्र आणि तीर्थभूत । विजन वन एकान्त ।

ऐशिये वस्तीं सुखावे चित्त । ते वास निश्चित सात्विक ॥३४॥

वस्ती व्यवहारीं व्यापारीं । कां सदा सन्मानें राजद्वारीं ।

विवाहमंडपामाझारीं । ज्यासी प्रीति भारी वस्तीसी ॥३५॥

ज्यासी आवडे धनसंपदा । निकटवासें वसती प्रमदा ।

जो नगरीं ग्रामीं वसे सदा । हे वस्ती संपदा राजस ॥३६॥

जेथ सन्मान वांछी चित्त । सदा क्षोभे विषयासक्त ।

ऐसऐसी वस्ती जेथ । ते जाण निश्चित राजस ॥३७॥

जेथ साधुनिंदा जोडे । जेथ गुणदोषीं दृष्टि वाढे ।

ऐशिया ठायीं वस्ती आवडे । तें तामसाचें गाढें निवासस्थान ॥३८॥

जेथ कलहाचें कारण । जेथ अविवेकी होय मन ।

वेश्या द्यूत मद्यसदन । हें निवासस्थान तामस ॥३९॥

देवालयीं घवघविती । देखोनि माझी निजमूर्ती ।

साचार सुखावे चित्तवृत्ती । ते निर्गुण वस्ती उद्धवा ॥३४०॥

अभेदभक्तांचें निजमंदिर । तें मज निर्गुणाचें निजघर ।

तेथ सुखत्वें ज्याची वृत्ति स्थिर । ते वस्ती साचार निर्गुण ॥४१॥

विषयातीत निजस्थिती। सुखें सुखरुप राहे वृत्ती ।

ते निर्गुणाची निजवस्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥४३॥

सांडूनि आकाराचें ज्ञान । निराकारीं सुखसंपन्न ।

वृत्ति स्थिरावे परिपूर्ण। ते वस्ती निर्गुण जनीं विजनीं ॥४४॥

त्रिगुणसंगें त्रिविध कर्ता । निर्गुणलक्षणीं लक्षिजे चौथा ।

चतुर्विध कर्त्यांची व्यवस्था । ऐक आतां सांगेन ॥४५॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी