इदं गुणमयं विद्धि, त्रिविधं मायया कृतम् ॥७॥

एतद्विद्वान्मदुदितं, ज्ञानविज्ञाननैपुणम् ।

न निन्दति न च स्तौति, लोके चरति सूर्यवत् ॥८॥

अध्यात्म अधिदैव अधिभूत । हें त्रिविध जग मायाकृत ।

नसतें मजमाजीं आभासत । जाण निश्चित त्रिगुणात्मक ॥४॥

उद्धवा मिथ्या म्हणोनि तूं एथ । झणें होशी उपेक्षायुक्त ।

येणें मद्वाक्यें साधुसंत । ज्ञानविज्ञानार्थ पावले ॥५॥

प्रपंचाचें मिथ्या भान । तेंचि ज्ञानाचें मुख्य ज्ञान ।

येणें ज्ञानें जो सज्ञान । तोचि समान सर्वांभूतीं ॥६॥

यालागीं भूतांचे गुणागुण । कदा न वदे निंदास्तवन ।

सूर्याचे परी जाण । विचरे आपण समसाम्यें ॥७॥

बदरिकाश्रम उत्तरदेशीं । सेतुबंध दक्षिणेसी ।

सूर्य संमुख सर्वांसी । विमुखता त्यासी असेना ॥८॥

सूर्य संमुख पूर्वेच्यांसी । तोचि विमुख पचिमेच्यांसी ।

नाहीं, तेवीं मी सर्वत्र सर्वांसी । विमुखता मजसी असेना ॥९॥

सामर्थ्यें तम दवडूनि जाण । भूतांसी सूर्य भेटे आपण ।

तेविं जगाचे दवडूनि दोषगुण । साधुसज्जन विचरती ॥११०॥

जें हें बोलिलें ज्ञानलक्षण । तेंचि सिद्धांचें पूर्णपण ।

मुमुक्षीं हें अनुसंधान । सावधान साधावें ॥११॥

हेंचि पाविजे निजज्ञान । तेचि अर्थींचें साधन ।

उद्धवालागीं श्रीकृष्ण । स्वमुखें आपण सांगत ॥१२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी