श्रीभगवानुवाच -

परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत् ।

विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१॥

जो निःशब्दाचा सोलींव शब्द । ज्याचे निश्वासें जन्मले वेद ।

उद्धवहितार्थ गोविंद । ज्ञान विशुद्ध स्वयें सांगे ॥४५॥

संसारीं मुख्य तिन्ही गुण । त्रिगुणांस्तव त्रिविध जन ।

त्यांचें स्वाभाविक कर्म जाण । शांत दारुण आणि मिश्र ॥४६॥

त्या कर्मांचें निंदास्तवन । सर्वथा न करावें आपण ।

एकाचें वानितां भलेपण । इतरां कुडेपण तेणेंचि बोलें ॥४७॥

पांचांमाजीं भलेपण । एकाचें वानितां आपण ।

इतर जे चौघेजण । ते सहजें जाण निंदिले ॥४८॥

वामसव्य उभय भाग । दों नांवीं एकचि अंग ।

तेवीं प्रकृतिपुरुषात्मक जग । चिद्रूपें चांग एकत्वें ॥४९॥

जग ब्रह्मरुप परिपूर्ण । यालागीं निंदा आणि स्तवन ।

भूतमात्राचें आपण । कदाही काळीं जाण न करावें ॥५०॥

सर्व भूतांच्या ठायीं । आत्माराम असे पाहीं ।

यालागीं निंदास्तुति कांहीं । प्राणांतीं पाहीं न करावी ॥५१॥

उद्धवा निंदास्तुतीची कथा । सांडी सांडीं गा सर्वथा ।

तरीच पावशी परमार्था । निजस्वार्था निजबोधें ॥५२॥

सर्वभूतीं भगवद्भाव । हा ब्रह्मस्थितीचा निज निर्वाह ।

यासी कदा नव्हे अपाव । ऐक तो भाव उद्धवा ॥५३॥

जेथूनि येवूं पाहे अपाव । तेथें दृढ वाढल्या भगवद्भाव ।

तेव्हां अपावचि होय उपाव । विघ्नासी ठाव असेना ॥५४॥

हे स्थिती सांडूनियां दूरी । मी ज्ञाता हा गर्व धरी ।

निंदास्तुतीच्या भरोवरी । तो अनर्थामाझारीं निमग्न ॥५५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी