श्रीभगवानुवाच-

एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः ।

मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङगवाः ॥५॥

जो जगाचा सूत्रधारी । जो मायायंत्रींचा यंत्रकारी ।

तो यादवांप्रती श्रीहरी । आलोच करी विघ्नांचा ॥७४॥

यादवकुळासी आला प्रांत । हें जाणो श्रीकृष्णनाथ ।

यांचा द्वारकेसी होऊं नये घात । यालागीं समस्त प्रभासा धाडी ॥७५॥

द्वारावती सातवी पुरी । येथील मरण मोक्षोपकारी ।

यादव समस्त देवाधिकारी । यालागीं ते बाहेरी श्रीकृष्ण काढी ॥७६॥

कुळनाशाचें मूळ देखा । प्रभासीं निघालीसे एरिका ।

हाचि कृष्णाचाही आवांका । तो धाडी सकळिकां प्रभासासी ॥७७॥

यादवांसी ब्रह्मशाप । घडलासे घोररुप ।

यालागीं द्वारकेमाजीं संताप । उत्पातरुप उठती ॥७८॥

उत्पात उठले अनेक । हे अनिवार अरिष्टसूचक ।

अविलंबें तत्काळिक । परम दुःख पावाल ॥७९॥

यालागीं तुम्हीं आवश्यक । येथें न राहावें मुहूर्त एक ।

स्त्रिया पुत्र सुहृद लोक । तात्काळिक निघावें ॥८०॥

म्हणाल यादववीर उद्भट । आम्हांसी काय करील अरिष्ट ।

येणें गर्वें अतिअनिष्ट । परम कष्ट पावाल ॥८१॥

ब्राह्मणाचे शापापुढें । कायसें शौर्य बापुडें ।

तुम्हीं न विचारितां मागेंपुढें । आतांचि रोकडें निघावें ॥८२॥

द्वारकेमाजीं आजि कोणी । सर्वथा पिऊं नये पाणी ।

स्त्रीपुत्रसुहृदजनीं । परिवारोनि निघावें ॥८३॥

कुळासी घडला ब्रह्मशाप । तेणें द्वारकेसी उठिला संताप ।

तें फेडावया कुळाचें पाप । क्षेत्र पुण्यरुप प्रभास ॥८४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी