सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः ।

गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः ॥३॥

विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः ।

रजस्तमःप्रकृतयः तस्मिंस्तस्मिन् युगेऽनघ ॥४॥

पाहतां केवळ जडमूढ । रजतमयोनीं जन्मले गूढ ।

सत्संगती लागोनि दृढ । मातें सुदृढ पावले ॥६४॥

दैत्य दानव निशाचर । खग मृग गंधर्व अप्सर ।

सिद्ध चारण विद्याधर । नाग विखार गुह्यक ॥६५॥

खग मृग सर्प पावले मातें । मानव तंव सहजें सरते ।

वैश्य शूद्र स्त्रियादि समस्तें । पावलीं मातें सत्संगें ॥६६॥

जे सकळवर्णधर्मांवेगळे । ज्यांच्या नामास कोणी नातळे ।

छाया देखूनि जग पळे । अत्यंत मैळे अंत्यज ॥६७॥

तिंहीं धरोनि सत्संगती । आले माझिया पदाप्रती ।

देवद्विज तयांतें वंदिती । अभिनव कीर्ति संतांची ॥६८॥

धरिलिया सत्संगती । निंद्य तेही वंद्य होती ।

उद्धवा तूं निष्पाप निश्चितीं । तरी सत्संगती करावी ॥६९॥

सोनें साडेपंधरें चोखडें । त्यासी रत्‍नाची संगती जोडे ।

तैं अधिकाधिक मोल चढे । मुकुटीं चढे महेंद्रा ॥७०॥

तैंसी पुण्य पुरुषा सत्संगती । जाहल्या अनंत सुख पावती ।

सुरवर त्यांतें वंदिती । शिवादि येती भेटीसी ॥७१॥

यमधर्म पायां लागती । तीर्थें पायवणी मागती ।

भावें धरिल्या सत्संगती । एवढी प्राप्ती पुरुषासी ॥७२॥

दैत्य राक्षस स्त्री शूद्र पाहीं । अंत्यज तरले म्हणसी कायी ।

त्या त्या युगाच्या ते ते ठायीं । बहुसाल पाहीं उद्धरिले ॥७३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी