सौदामन्या यथाऽऽकाशे, यान्त्या हित्वाऽभ्रमण्डलम् ।

गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥९॥

वीज तळपे अभ्रमंडळीं । ते कोठोनि आली कोठें गेली ।

गति नरां न लक्षे भूतळीं । तैशी श्रीकृष्णगति जाहली दुर्गम देवां ॥८५॥

वीज सकळ मनुष्यें देखती । परी न कळे येती जाती गती ।

तेवीं श्रीकृष्णाची अवतारशक्ती । न कळे निश्चितीं देवांसी ॥८६॥

तेथूनिया येथें येणें । कां येथूनिया तेथें जाणें ।

हें नाहीं श्रीकृष्णास करणें । तो सर्वत्र पूर्णपणें परिपूर्ण सदा ॥८७॥

द्यावया आकाशासी बिढार । सर्वथा रितें न मिळे घर ।

तेवीं श्रीकृष्ण परमात्मा सर्वत्र । गत्यंतर त्या नाहीं ॥८८॥

ऐसा श्रीकृष्ण गेला निजधामा । परमाद्भुत ज्याचा महिमा ।

अलक्ष्य लक्षेना कृष्णगरिमा । जाणोनि स्वाश्रमा निघाले देव ॥८९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel