स्वप्रोपमममुं लोकमसन्त श्रवणप्रियम् ।

आशिषो हृदि सङ्कल्प्य त्यजन्त्यर्थान्यथावणिक् ॥३१॥

स्वप्नीं दिसे सवेंचि नासे । तेवीं विकल्पेनि जग भासे ।

येथ सकाम कामनपिसें । स्वर्ग विश्वासें मानिती सत्य ॥१६॥

मुळींच मिथ्या मृगजळ । त्यामाजीं शीतळ जळ ।

थाया घेऊनि मागे बाळ । तैसे सकाम केवळ स्वर्गालागीं ॥१७॥

`पिंपळावरून मार्ग आहे' । ऐकोनि रुखावरी वेंघों जाये ।

तो जेवीं भ्रमें गुंतोनि राहे । तेवीं स्वर्गश्रवणें होये सकाम ॥१८॥

स्वधर्ममार्गीं चालावया नर । वेदु स्वर्ग बोले अवांतर ।

ते फांटां भरले अपार । स्वर्गतत्पर सकाम ॥१९॥

वाट पिंपळावरी ऐकोनी । शहाणा चाले मार्ग लक्षोनी ।

अश्वत्थ सांडी डावलोनी । तो पावे स्वस्थानीं संतोषें ॥३२०॥

तेवीं स्वधर्माच्या अनुष्ठानीं । जो सांडी स्वर्गफळें उपेक्षूनी ।

तो चित्तशुद्धीतें पावोनी । ब्रह्मसमाधानीं स्वयें पावे ॥२१॥

या सांडूनि स्वधर्ममार्गासी । श्रवणप्रिय स्वर्गसुखासी ।

सकाम भुलले त्यासी । जेवीं घंटानादासी मृग लोधे ॥२२॥

तेवीं जन्मोनि कर्मभूमीसी । वेंचूनि धनधान्यसमृद्धीसी ।

थित्या नाडले नरदेहासी । स्वर्गसुखासी भाळोनी ॥२३॥

जैसा कोणी एक वाणी । जुनी नाव आश्रयोनी ।

द्वीपांतरींचा लाभ ऐकोनी । न विचारितां मनीं समुद्रीं रिघे ॥२४॥

उन्मत्त कर्णधाराचे संगतीं । फुटकी नाव धरोनि हातीं ।

घेऊनियां सकळ संपत्ते । रिघे कुमती महार्णवीं ॥२५॥

तो जेवीं समुद्रीं बुडे । तैसेंचि सकामांसी घडे ।

स्वर्ग वांछितां बापुडे । बुडाले रोकडे भवार्णवीं ॥२६॥

वांछितां स्वर्गसुखफळ । बुडालें स्वधर्मवित्त सकळ ।

बुडालें चित्तशुद्धीचें मूळ । बुडालें मुद्दल नरदेह ॥२७॥

एव्हडें हानीचें कारण । देवो सांगत आहे आपण ।

सकामतेसी मूळ गुण । तेंही लक्षण स्वयें सांगे ॥२८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी