इत्युक्तस्तं परिक्रम्य, नमस्कृत्य पुनः पुनः ।

तत्पादौ शीर्ष्ण्युपाधाय, दुर्मनाः प्रययौ पुरीम् ॥५०॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे यदुकुलसंक्षयो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥

ऐसें ऐकोनि श्रीकृष्णवचना । शिरीं वंदूनि श्रीकृष्णाज्ञा ।

खेद सांडोनियां मना । कृष्णचरणां लागला ॥९७॥

करुनि त्रिवार प्रदक्षिणा । पुनः पुनः लागोनि चरणां ।

चरणीं माथा ठेवूनि जाणा । घेऊनि कृष्णाज्ञा निघाला ॥९८॥

ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण । त्याचा बोधक श्रीकृष्ण ।

तो निजधामा गेला आपण । तेणें दुर्मन दारुक ॥९९॥

पुढती श्रीकृष्णदर्शन । सर्वथा न लभे आपण ।

यालागीं अतिदुर्मन । करी गमन द्वारकेसी ॥४००॥

दारुक धाडिला द्वारकेसी । तंव मैत्रेय आला कृष्णापाशीं ।

तेचि काळीं हृषीकेशी । ब्रह्मज्ञान त्यासी उपदेशी ॥१॥

तो ब्रह्मज्ञान उपदेशविधि । शुक बोलिला तृतीयस्कंधीं ।

म्हणोनि तें निरुपण ये संधीं । न प्रतिपादीं पुनरुक्त ॥२॥

पाहावया कृष्णनिर्याण । उद्धव गुप्त होता आपण ।

तेणें ऐकोनि ज्ञाननिरुपण । संतोषें नमन करी कृष्णा ॥३॥

तेचि काळीं मैत्रेयासी । स्वमुखें बोलिला हृषीकेशी ।

विदुर येईल तुजपाशीं । त्यासी तूं उपदेशीं गुह्यज्ञान ॥४॥

उपदेशूनि मैत्रेयासी । देवें धाडिला तो स्वाश्रमासी ।

उद्धवेंही नमूनि हृषीकेशी । तोही बदरीसी निघाला ॥५॥

दारुक धाडिला द्वारकेसी । मैत्रेय धाडिला स्वाश्रमासी ।

उद्धव धाडिला बदरीसी । व्याध अधमासी धाडिलें स्वर्गा ॥६॥

निजरथसहित घोडे । निजायुधेंसीं धाडिलें पुढें ।

आतां आपणही वाडेंकोडें । निजधामाकडे निघेल ॥७॥

निजधामा निघतां श्रीपती । समस्त देव पाहों येती ।

ते सुरस कथासंगती । पुढिले अध्यायार्थी अतिगोड ॥८॥

अजन्मा तो जन्म मिरवी । विदेहाअंगीं देहपदवी ।

स्वयें अक्षयी तो मरण दावी । अतिलाघवी श्रीकृष्ण ॥९॥

ज्याचें निजधामगमन । शिवविरिंच्यादिकां अतर्क्य खूण ।

त्याचें सांगेन उपलक्षण । श्रोता अवधान मज द्यावें ॥४१०॥

एकादशाचा कळस जाण । श्रीकृष्णाचें निजनिर्याण ।

जेथ नाहीं देहाभिमान । तें ब्रह्म पूर्ण परिपक्व ॥११॥

भय नाहीं जन्म धरितां । भय नाहीं देहीं वर्ततां ।

भय नाहीं देह त्यागितां । ’हे ब्रह्म-परिपूर्णता’ हरि दावी ॥१२॥

एका जनार्दना शरण । पुढें अचुंबित निरुपण ।

संतीं मज द्यावें अवधान । सांगेन व्याख्यान सद्गुरुकृपा ॥४१३॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे परमहंससंहितायां

एकाकारटीकायां ’स्वकुलनिर्दळणं’ नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥

श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥अध्याय॥३०॥श्लोक ५०॥ओंव्या॥४१३॥

तिसावा अध्याय समाप्त.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी