आदौ कृतयुगे वर्णो नृणा हंस इति श्रृतः ।

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥१०॥

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् ।

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥११॥

पूर्वील कृतयुगींचें लक्षण । तैं नव्हते गा चारी वर्ण ।

बहुशाखा वेदपठण । कर्माचरण तैं नाहीं ॥६३॥

तैं सकळ मनुष्यांसी जाण । `सोहंहंसा' चें अखंड ध्यान ।

यालागीं `हंस' हा एकचि वर्ण । सर्वांसही जाण ते काळीं ॥६४॥

तैं `प्रणवमात्रें' वेदपठण । वृषरूपें मी आपण ।

धर्म चतुष्पाद संपूर्ण । अधर्माचें जाण नांवही नाहीं ॥६५॥

ते काळीं श्रेष्ठ सत्त्वगुण । यालागीं सत्यवादी जन ।

अवघे धर्मपरायण । कपट तैं जाण जन्मलें नाहीं ॥६६॥

परद्रव्य आणि परदारा । यांच्या अभिलाषाचा थारा ।

स्पर्शला नाहीं जिव्हारा । ते काळींच्या नरां धर्मिष्ठां ॥६७॥

ते काळींच्या जना धर्मिष्ठां । `सोहंहंसा' ची आत्मनिष्ठा ।

हेंचि भजन मज वरिष्ठा । `तपोनिष्ठा' तया नांव ॥६८॥

तैं स्वर्गा जावें हे नाहीं कथा । नेणती नरकाची वार्ता ।

अधर्माची अवस्था । स्वप्नीहीं चित्ता स्पर्शेना ॥६९॥

यापर प्रजा समस्त । स्वधर्मस्वभावें कृतकृत्य ।

यालागीं जाण निश्चित । त्यातें बोलिजेत `कृतयुग' ॥७०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी