एवं गृहाशयाक्षिप्त हृदयो मूढधीरयम् ।

अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोऽन्धं विशते तमः ॥५७॥

इति श्रीभागवते महापुराणे पारमहंस्यां

संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तदशोऽऽध्यायः ॥५८॥

यापरी गृहासक्तीं आसक्त । सदा विषयीं अतृप्तचित्त ।

अखंड स्त्रीपोत्रांतें ध्यान । हृदयाआंत मोहित ॥२६॥

त्या मोहाचे मोहविधीं । मूढ जाहली हृदयबुद्धी ।

ऐसा निमाला जो त्रिशुद्धी । तो प्रवेशे अंधीं महातमीं ॥२७॥

ज्या तमाचेनि महबळें । ज्ञान हो‍ऊनि ठाके आंधळें ।

तैथ सूर्याचे फुटती डोळे । ते तमीं लोळे तो तामस ॥२८॥

ज्या तमापासूनि उपरती । हों नेणें गा कल्पांतीं ।

त्या अंध-तमातें पावती । मूढमति अतिमंद ॥२९॥

महामोहाचे परिपाटीं । नश्वर विषयासाठीं ।

चुकोनि अनंतसुखाची पुष्टी । दुःखकोटी भोगिती ॥५३०॥

यालागीं मनुष्यदेहीं जाण । करोनियां भगवद्‍भजन ।

चुकवावें जन्ममरण । आपण आपण उद्धरावें ॥३१॥

जीवा जे जे योनीं जन्मगती । तेथ तेथ विषयासक्ति ।

तेचि मनुष्यदेहीं विषयस्थिती । तैं परमार्थप्राप्ती कोणे देहीं ॥३२॥

विशेषें उत्तमोत्तम । प्राप्त जाहल्या ब्राह्मणजन्म ।

ज्याचे नित्यकर्मीं परब्रह्म । अतिसुगम सहजचि ॥३३॥

ज्यासी वर्ततां अहोराती । संध्यावंदनविधानस्थिती ।

त्रिकाळ पापाची निवृत्ती । जाण निश्चितीं ब्राह्मणा ॥३४॥

सकळ साराची सारमूर्ति । तो गायत्रीमंत्र ज्याचे हातीं ।

वेद मुखाची वास पाहती । एवढी प्राप्ती ब्राह्मणा ॥३५॥

ब्राह्मणाचे हृदयीं जाण । वेदरूपें नारायण ।

स्वयें राहिला आपण । धन्य ब्राह्मण त्रिलोकीं ॥३६॥

ज्या ब्राह्मणासी सदा जाण । शिरीं वंदिती सुरगण ।

ज्या ब्राह्मणाचा श्रीचरण । स्वयें नारायण हृदयीं वाहे ॥३७॥

ज्याअंगीं एक रती । पाप न राहे संध्येहातीं ।

त्यालागीं ब्राह्मण पुण्यमूर्ती । स्वयें रमापती बोलिला ॥३८॥

ज्याची भगवंत करी वर्णना । `किंपुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः' ।

त्या भगवद्‍गीतावचना । सत्यत्व जाणा या हेतू ॥३९॥

ब्राह्मण आणि भगद्‍भक्त । तैं सकळ भाग्य आलें तेथ ।

त्यासी कोण अर्थ अप्राप्त । ज्याचे बोलांत हरि तिष्ठे ॥५४०॥

ते काष्ठपाषाणप्रतिमे पहा हो । प्रतिष्ठिती तेथ प्रकटे देवो ।

एवढा ब्राह्मणीं सद्‍भावो । सहजान्वयो सामर्थ्य ॥४१॥

तो पावोनियां ब्राह्मणजन्म । जो करी क्षुद्र विषयकर्म ।

त्याचे हातींचा गेला पुरुषोत्तम । अंधतम तो पावे ॥४२॥

एका-जनार्दनाची विनंती । येऊनि मनुष्यदेहाप्रती ।

करोनियां भगद्‍भक्ती । निजात्मप्राप्ती साधावी ॥५४३॥

इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कंधे श्रीकृष्णोद्धवसंवादे

ब्रह्मचर्यगृहस्थकर्मधर्मनिरूपणे एकाकारटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥॥श्लोक ॥५८॥ओव्या ॥५४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी