सत्त्वस्य रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वशः ।

वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु ॥५॥

सांगीतली त्रिगुणस्थिती । त्या एकएकाच्या अनंत वृत्ती ।

त्याही अनंतप्राय होती । जीवासी गुणगुंती येथेंचि पडे ॥१००॥

मस्तकीं केश चिकटले होती । ते ज्याचे त्या नुगवती ।

तेवीं त्रिगुणांची गुणगुंती । जीवाहातीं उगवेना ॥१॥

मिळोनि सख्या मायाबहिणी । हातीं घेऊनि तेल फणी ।

उगविती चिकटल्या केशश्रेणी । तेवीं त्रिगुणांची वेणी जीवासी ॥२॥

त्रिगुणांची विभागवृत्ती । जीवसामर्थ्यें जरी होती ।

तरी शुद्धसत्वीं करुनि वस्ती । गुणातीतीं प्रवेशता ॥३॥

ऐसा निजागुणांचा उगवो । जीवाचेनि नोहे निर्वाहो ।

यालागीं गुरुचरणीं सद्भावो । सभाग्य पहा वो राखिती ॥४॥

जे सभाग्य भाग्यवंत जनीं । ज्यांसी सद्गुरु सखी जननी ।

विवेक-वैराग्य घेऊनि फणी । जो त्रिगुणांची वेणी उगवितू ॥५॥

ज्यांची उगविली गुणगुंती । पुढती गुंती पडे मागुती ।

यालागीं ते महामती । मुंडूनि सांडिती संन्यासी ॥६॥

एकाची नवलगती । उद्धट वैराग्याची स्थिती ।

गुंती उगवाया न रिघती । मुळींचि मुंडिती समूळ ॥७॥

विवेकफणीचेनि मेळें । ओढितां वैराग्य बळें ।

जो अशक्त भावबळें । तो मध्येंचि पळे उठूनी ॥८॥

अशक्तें पळतां देखोनि दूरी । एकें पळालीं मोहअंधारीं ।

एकें गुंती राखोनि शिरीं । गुंतीमाझारी रिघालीं ॥९॥

एकें अत्यत करंटीं । नव्हेचि गुरुमाउलीसी भेटी ।

ऐशीं संसारीं पोरें पोरटीं । गुणदुःखकोटी भोगिती ॥११०॥

द्विपरार्धायु विधाता । त्याचेनि नोहे गुणभागता ।

मग इतरांची कोण कथा । गुण तत्त्वतां निवडावया ॥११॥

ऐशिया ज्या त्रिगुणवृत्ती । मजही निःशेष न निवडती ।

यालागीं ध्वनितप्राय पदोक्ती । देव श्र्लोकार्थीं बोलिला ॥१२॥

मागिल्या तीं श्र्लोकार्थीं । सांगीतल्या त्रिगुणस्थिती ।

त्रिगुणांची मिश्रित गती । सन्निपातवृत्ती ते ऐका ॥१३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी