धर्मो मद्‍भक्तिकृत्प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम् ।

गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः ॥२७॥

ऐक उद्धवा निजवर्म । गुह्य सांगेन मी परम ।

माझी भक्ति जे सप्रेम । उत्तम `धर्म' तो जाण ॥४९॥

ऐक्यें एकात्मता निजबोध । परतोनि कदा नुपजे भेद ।

या नांव गा `ज्ञान' शुद्ध । कृष्ण परमानंद सांगत ॥३५०॥

धनधान्य रत्नांच्या राशी । उर्वशी आल्या शेजारासी ।

तें अवघें तृणप्राय ज्यासी । `वैराग्य' त्यासी आम्ही म्हणों ॥५१॥

ऐक उद्धवा सुबुद्धी । माझ्या ज्या अष्ट महासिद्धी ।

त्या मजवेगळ्या दूरी कधीं । जाण त्रिशुद्धी न ढळती कदा ॥५२॥

माझे निजभक्तीच्या निर्धारीं । जो माझी पदवी घे ऐक्येंकरीं ।

माझ्या सिद्धी त्याच्या घरीं । होती किंकरी निजदासी ॥५३॥

सिद्धी सेवा करिती । हेंचि नवल सांगों किती ।

श्रियेसहित मी श्रीपती । भक्तांची भक्ती सर्वस्वें करीं ॥५४॥

`ऐश्वर्याचें मुख्य लक्षण' । अतिशयेंसी संपूर्ण ।

भगवत्पदवी घेणें आपण । अतिसंपन्न ऐश्वर्यें ॥५५॥

म्यां हे सांगितली जे बोली । ते निजगुह्यभांडाराची किल्ली ।

येणें उघडूनि स्वानंदखोली । भोगीं आपुली सुखसिद्धी ॥५६॥

चहूं पदांचीं उत्तरें । वाखाणिलीं अतिगंभीरें ।

ऐकोनि उद्धव चमत्कारें । अत्यादरें विस्मित ॥५७॥

धर्मादि चहूं पदांचा अर्थ । अलोलिक सांगे श्रीकृष्णनाथ ।

तरी यमादिकांचा उत्तमार्थ । देवासी प्रत्यक्ष पुसो पां ॥५८॥

गुह्यार्थ सांगेल श्रीकृष्ण । यालागीं यमादिकांचे प्रश्न ।

उद्धव पुसताहे आपण । परमार्थ पूर्ण आकळावया ॥५९॥

पांच श्लोक पंचतीस प्रश्न । उद्धवें केलें ज्ञानगहन ।

ज्याचें ऐकतां प्रतिवचन । समाधान जीवशिवां ॥३६०॥

पहिल्या श्लोकींचे सहा प्रश्न । दुसर्‍यामाजीं नव जाण ।

तिसरा चौथा आठ आठ पूर्ण । चारी प्रश्न पंचमीं ॥६१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी