मुसलावशेषायःखण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा ।

मृगास्याकारं तच्चरणं, विव्याध मृगशङकया ॥३३॥

करुनि निजकुळाची होळी । सरस्वतीतीरीं वनमाळी ।

टेंकोनि बैसला पिंपळातळीं । चरणनवाळी आरक्त ॥१३॥

आरक्त श्रीकृष्णचरण । भावूनि मृगमुखासमान ।

जराव्याधें विंधिला बाण । अतिसत्राण भेदिला ॥१४॥

ब्रह्मशापाचें मुसल घन । यादवीं पिष्ट करितां जाण ।

उरला अवशेष लोहकण । तो समुद्रीं जाण टाकिला ॥१५॥

तो पडतांचि समुद्रजळीं । त्यातें मीन सगळेंचि गिळी ।

त्या मीनातें जराव्याध गळीं । जाळ्यामेळीं आकळित ॥१६॥

व्याध करी मीनविदारण । तंव निघाला तो लोहकण ।

त्याचा जराव्याधें केला बाण । तेणें कृष्ण चरण विंधिला ॥१७॥

मत्स्योदरींचा लोहघन । त्याचा केलिया दृढ बाण ।

थोर पारधी साधे संपूर्ण । व्याधें जाणोनि बाण तो केला ॥१८॥

भेदावया कृष्णचरण । मुळीं ब्रह्मशापचि कारण ।

यालागीं जराव्याधाचा बाण । कृष्णचरणीं पूर्ण खडतरला ॥१९॥

व्याधें अवचितें विंधिला । परी कृष्ण नाहीं दचकला ।

बाण सत्राणें खडतरला । तेणें सुखी झाला श्रीकृष्ण ॥२२०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel