मुसलावशेषायःखण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा ।

मृगास्याकारं तच्चरणं, विव्याध मृगशङकया ॥३३॥

करुनि निजकुळाची होळी । सरस्वतीतीरीं वनमाळी ।

टेंकोनि बैसला पिंपळातळीं । चरणनवाळी आरक्त ॥१३॥

आरक्त श्रीकृष्णचरण । भावूनि मृगमुखासमान ।

जराव्याधें विंधिला बाण । अतिसत्राण भेदिला ॥१४॥

ब्रह्मशापाचें मुसल घन । यादवीं पिष्ट करितां जाण ।

उरला अवशेष लोहकण । तो समुद्रीं जाण टाकिला ॥१५॥

तो पडतांचि समुद्रजळीं । त्यातें मीन सगळेंचि गिळी ।

त्या मीनातें जराव्याध गळीं । जाळ्यामेळीं आकळित ॥१६॥

व्याध करी मीनविदारण । तंव निघाला तो लोहकण ।

त्याचा जराव्याधें केला बाण । तेणें कृष्ण चरण विंधिला ॥१७॥

मत्स्योदरींचा लोहघन । त्याचा केलिया दृढ बाण ।

थोर पारधी साधे संपूर्ण । व्याधें जाणोनि बाण तो केला ॥१८॥

भेदावया कृष्णचरण । मुळीं ब्रह्मशापचि कारण ।

यालागीं जराव्याधाचा बाण । कृष्णचरणीं पूर्ण खडतरला ॥१९॥

व्याधें अवचितें विंधिला । परी कृष्ण नाहीं दचकला ।

बाण सत्राणें खडतरला । तेणें सुखी झाला श्रीकृष्ण ॥२२०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी